Studii cu caracter metodologic si activitati de conducere in C-D, transfer tehnologic si inovare  

-    Elaborarea si implementarea unui sistem de indicatori si a sistemului informatic suport pentru cuantificarea efectelor sociale
     si economice ale inovarii si transferului tehnologic
     Beneficiar MEC, Programul ORIZONT 2000

-    Elaborarea metodelor, criteriilor si sistemului operativ si informatic pentru urmarirea, monitorizarea si evaluarea transferului
     tehnologic la beneficiar, a rezultatelor economice si sociale reale ale proiectelor de cercetare - dezvoltare in vederea
     optimizarii PNCDI
     Programul INFOSOC

-    Managementul Programului National CALIST, competitia 1999
       


Inapoi